Eesti
 • Eesti
 • Русский
 • English

Privaatsuspoliitika

Cinamoni veebiteenuste privaatsuspoliitika

Cinamon Operations Estonia OÜ (edaspidi ka “Meie” ja “Cinamon”) kogub, hoiustab ja tegeleb isikuandmetega reguleerijana, et tagada Cinamoni veebi, mobiiliäpi, iseteeninduslike piletikioskite ja seotud teenuste toimimine. Cinamon on väga pühendunud, et olla siinkohal vastavuses kõigi seadustega. Järgnev privaatsuspoliitika kirjeldab meie privaatsuse tingimusi isikuandmete kasutamisel. Cinamon kogub, hoiustab ja kaitseb isikuandmeid nii, et see oleks vastavuses privaatsuspoliitikaga.

Oleme privaatsuspoliitika loomisel lähtunud eelkõige klientide mugavus- ning turvatundest. Kui me viitame “isikuandmetele/personaalsetele andmetele”, siis peame selle all silmas infot, mis identifitseerib Teid kui indiviidi, või andmeid, mis idenfitseerimisele kaasa aitavad (sh nimi ja kontaktandmed).

Kaupmees ei müü, osta, paku, vaheta ega ei avalda mõnel muul viisil kaardiomaniku pangakontot, tehingu andmeid ning isikliku informatsiooni, välja arvatud Visa/Mastercard ettevõtetele või seadusest tulenevatel juhtudel õiguskaitseorganitele.

Privaatsuspoliitika (koos taskucinamonkino.com


Isikuandmed, mida Cinamonis kogume:

Me kogume isikuandmeid ja töötame Teie andmetega, kui olete meie lojaalsusprogrammiga (Cinamon KEY, vaata ka Cinamon KEY reegleid ja boonuseid) liitunud, ostate pileteid meie online kanalitest, sisestate mistahes sooduskoodi, osalete mõnes kampaanias, kui hindate filmi/kino, lisate filme oma soovilisti (uues tulevas veebis) või olete meiega muul moel suhtluses.

Lisaks kogume automaatselt infot Teie arvutist, et analüüsida veebimustreid – selliselt kogutud andmed jäävad anonüümseks ja nende eesmärk ei ole mingil moel inimesi idenfitseerida.

Näiteks võime koguda isikuandmetena Teie standard internetilogi ajal, kui Te külastate Cinamoni veebisaiti või mobiiliäppi. Me vaatame:

 • Missugustele linkidele/bänneritele Te meie veebis/äpis klikite;
 • Andmeid, mis jõuavad meieni läbi Google Analytics program.
 • Meie eesmärk ei ole kuidagi inimesi sellise kogutud andmehulgaga tuvastada, ning me ei tee ka katseid, et teada saada personaalselt, kes Cinamoni veebi külastavad, ka ei seosta me online kanalitest kogutud isikuandmeid muudest kanalitest kogutud andmetega.

  Lisaks veebiliiklusele, kogume ka andmeid, mis on otseselt Teie poolt võimaldatud:

 • kliendi tagasiside;
 • kliendikonto informatsioon;
 • keeleeelistused;
 • andmed otsesest turunduskampaaniast ja teistest sarnastest avalikest allikatest;
 • isikuadmed meie lojaalsusprogrammiga Cinamon KEY liitumisest (klienditüüp, ostud, allalaadimised ja Teie poolt tagatud Teid kui isikut puudutav info).
 • Lisaks tegeleme infoga, mis puudutab meie teenuste kliendini jõudmist (näiteks kinopiletite Teie kui kliendini jõudmine), maksmise infoga, kliendi ja Cinamoni vaheliseks kontakteerumiseks ja mis tahes muuks suhtlemiseks vajaliku infoga, otsese turunduse infoga.

  Lisainfo, mis annab ülevaate kliendiga seotud andmetest, on saadaval Cinamon KEY lojaalsusprogrammiga liitumise ülevaates ja Reeglites ja Tingimustes piletiostmises.

  Cinamoni tooted ja teenused on üldiselt loodud kõigile, kuid Cinamon ei kogu teadlikult ja tahtlikult isikuandmeid lastelt, kes on nooremad kui 13-aastased ilma nende vanemate või hooldaja eeskosteta. Omalt poolt püüame julgustada lapsi oma vanemate või eestkostjaga konsulteerima, enne kui lisada oma personaalse info veebi. Cinamon märgib veel, et vaatamata oma püüdlustele laste info teadlikule mittekogumisele, on laste veebitegevuse jälgimine eelkõige vanemate/eestkostja ülesanne ning nad peaks vajadusel kasutama mõnd veebitööriista, mis aitab andmete veebiavarustesse lekkimise vastu.

  Põhjused isikuandmete kasutamiseks Cinamonis:

  Me kasutame Teie privaatseid isikuandmeid ainult järgevalt. Infot kogume et:

 • vastata Teie kui kliendi küsimustele/päringutele/tagasisidele;
 • täiustada kliendikogemusi ja nende arengut online kanalites ja ka kinosiseselt, võttes arvesse saadud tagasisidet;
 • täiustada Cinamoni teenuseid/tooteid, ka kohapealseid müügivõimalusi ja meiepoolset turundust;
 • jagada Teile infot kino parimatest pakkumistest ja kampaaniatest;
 • kindlustada Teile online teel soetatud kinopilet(id);
 • saata Teile info, kui kaua oodatud filmi piletid müügile on jõudnud ning, edastada muud infot, millest arvame, et võiksite huvitatud olla;
 • ära hoida võimalikku väärkasutamist ja sellele jälile jõuda.
 • Cinamon KEY lojaalsusprogrammiga liitumiseks peaksite looma kliendiprofiili. Rohkem infot Cinamon KEY programmiga liitumiseks on kirjas Cinamon KEY kirjelduses.

  Teie isikuandmed on kasutusel vaid Cinamoni siseselt, kuid vahel kasutame kolmandaid osapooli, et Teie andmetega meie vastutusel tegeleda. Cinamon nõuab neilt kolmandatelt osapooltelt sel juhul väga täpset omalt poolt antud juhiste järgimist ning kinnitab, et need kolmandad osapooled ei kasuta Teie privaatseid isikuandmeid nende isiklikel ärilistel eesmärkidel, välja arvatud juhtudel, kui olete väga selgesõnaliselt nõustunud oma andmete sellise kasutamisega.

  Teil on õigus mis tahes ajal lasta Cinamonil lõpetada oma personaalsete isikuandmete kasutamine mis tahes viisil, selleks palun saatke meile kirjalik soov (mille rahuldame järgneva 45 päeva jooksul) kinosse, mida kõige tihedamini külastate.

  taskucinamonkino.com


  Kliendisuhtlus ja turundus

  Me võime Teie personaalseid isikuandmeid kasutada, et saada ja vastata Teie kui kliendi tagasisidele: näiteks võime Teile saata teavitusi meie uute toodete/filmide kohta juhul, kui olete Cinamoni uudiskirjaga liitunud. Uudiskirjast loobumise võimalus on automaatselt igas saadetud uudiskirjas.

  Me võime kasutada Teie personaalseid isikuandmeid vastavalt seadusele, et turundada meiepoolseid (ja meie partnerite) tooteid ja teenuseid, lisaks turu-uuringutel ja kliendi rahulolu uuringutel saadud infot.

  Me võime kasutada Teie personaalseid isikuandmeid, et muuta meie tooted/teenused rohkem personaalseks ja kliendikeskseks. Lisaks võime turunduses kasutada infot Teie asukoha kohta, et Teile jõuaks vaid info, mis vastab Teie varasemale kinokäitumisele ja teadaolevale asukohale/riigile.

  Juhul, kui olete omalt poolt peatanud otseturunduse (s.o uudiskirja saamisest loobunud), võime me Teile siiski saata teavitusi, mis puudutavad otseselt Cinamoni teenuseid (näiteks filmi ärajäämine ja muud olulised tehnilised teated).

  Juhul, kui Cinamoni veebis on väliseid linke (kuuluvad kolmandale osapoolele), siis Cinamon ei vastuta nende kolmanda osapoolte turvalisuse reeglite eest. Siinkohal soovitame Teil kolmanda osapoole veebile jõudes kindlasti tutvuda nende privaatsuspoliitikaga enne, kui olete neile oma isikuandmeid jagamas.


  Teie isikuandmete hoiustamine

  Reeglipäraselt säilitab Cinamon kõik kliendilt saadud info Euroopa Liidu (EU – European Union) või Euroopa Majanduspiirkonna territooriumil. Me kanname hea hoolt selle eest, et kindlustada, et Teie isikuandmete turvalise kasutuse ning meie privaatsuspoliitikaga vastavuses oleku.

  Cinamon palub pöörata tähelepanu, et Internetis liikumine/Interneti kasutamine paratamatult ei ole alati täiesti lõpuni turvaline. Ehkki teeme Cinamonis kõik endast oleneva, et Teie isikuandmeid kaitsta, ei saa me täielikult garanteerida selle lõplikku turvalisust ning igasugune tegevus (sh rahaülekanded jne) on kliendi omal vastutusel. Kui Teie andmed on meieni jõudnud, kasutame me väga rangeid protseduure ja turvalisuskaalutlusi, et vältida neile volitamata juurdepääsu.

  Cinamon ei müü ega jaga Teie personaalseid isikuandmeid kolmandatele osapooltele, kes Cinamoniga kokku ei puutu ja keda pole selles privaatsuspoliitikas eraldi nimetatud. Erandid on ka olukorrad, mil seadused seda meilt nõuavad.

  Me võime jagada Teie personaalset infot meie teenusepakkujatega (eraldi nimetatud), kellele rakenduvad väga ranged turvameetmed. Lisaks võime avaldada Teie isikuandmeid seadusandlusest tulenevale olukorrale tuginedes.

  Erandid/koostööpartnerid on:

 • Paysera
 • Vista Entertainment
 • Fortum & Mason
 • Maksete sooritamiseks jagame vajalikke isikuandmeid Maksekeskus AS-ga (maksekeskus.ee).

 • Teie personaalsete andmete kaitsmine

  Cinamon kasutab kogu info kogumisel ja sellega tegelemisel sha256 SSL krüpteerimist, mis tagab, et kogu info, mida meile läbi veebi või äpi kasutamise võimaldate, on turvaliselt kaitstud.

  Kõik Cinamoni teenused ja tooted on eelkõige arendatud turvalisus ja privaatsusinfot silmas pidades.

  Meie andmebaasid on kaitstud krüpteerimismehhanismide, tulemüüride, salasõnade ja teiste tehniliste vahenditega andmekaitsega seotud rikkumiste vastu. Cinamon kannab hoolt telekommunikatsiooniturvalisuse ja isikliku teabe käitlemisega seotud riskide eest.

  Cinamoni veebis ja muude teenuste kirjelduses võib olla linke kolmanda osapoole veebilehtedele/teenustele, mil on eraldi privaatsuspoliitika – Cinamon soovitab sellega eelnevalt tutvuda. Cinamon ei vastuta selliste kolmanda osapoole andmete turvalise käsitlemise eest.


  Cinamoni Küpsiste (“Cookie”) poliitika

  Cinamon kasutab oma veebis küpsiseid (“Cookie”) ja teisi sarnaseid tehnoloogiaid, et pakkuda parimaid kliendikogemusi.

  Küpsis (“cookie”) on väikesemahuline tekstifail, mis laaditakse Teie arvutisse/seadmesse veebilehe külastamise ajal. Küpsised on laialdaselt kasutusel just kasutajakogemuse parandamiseks ning veebi efektiivsemaks töötamiseks. Näiteks aitab küpsis meelde jätta info Teie külastuse kohta: Teie istmete valikuid, piletitüüpe, sisselogimise informatsiooni (et Teid ka terve ostu vältel sisselogituna hoida) ning läbi nende meenutuste Teile olulist sisu kuvada. Küpsisefail ei sisalda tundlikku infot, mis võiks tipneda andmekaitse rikkumisega.

  Küpsistega kogume andmeid nagu:

 • külastajate seadme kasutatavus ja veebikäitumine, sealhulgas teave veebisaidilt, kust kasutaja teenusesse jõudis;
 • veebibrauseri info ja külastaja läbikäidud teenused – kasutame seda infot, et arendada Cinamoni online kanalite kasutajamugavust, et analüüsida kasutajaandmeid, paremaks klientide teenindamiseks veebis, personaalse sisu kuvamiseks ning reklaamimiseks (jõudes kommunikatsiooniga huvipakkuvate toodeteni).
 • Cinamoni loal võivad kolmandad osapooled küpsiseid meie veebikanalitesse lisada, et aidata meid infoga, mis aitavad täiustada kliendikogemust.

  Kui Te pole keelanud oma veebibrauseril küpsiste kasutamist, lisab süsteem saabumisel meie veeb Teie arvutisse küpsise, mis tähendab, et Teil on võimalik täielikult nautida cinamonkino.com kogemust. Küpsiseid ei saa kasutada Teie idenfitseerimiseks. Varem hoiustatud küpsised on igal ajal võimalik ka kustutada, küll aga palub Cinamon pöörata tähelepanu, et küpsiste keelamine võib häirida osade veebis olevate funktsioonide töid või neid isegi tõkestada

  Küpsiste kohta on võimalik leida lisainfo: allaboutcookies.org


  Kliendi õigus igal ajal kontrollida, parandada ja keelata andmete kasutamist

  Teil kliendina on õigus üle vaadata, missugust infot oleme Teie kohta kogunud (aluseks: Data protection Act 1998) – ülevaatluse soov tuleb esitada isiklikult kirjalikul moel kinno, mida külastad kõige tihedamini: Cinamon Tallinn Kosmos: kosmos@cinamonkino.com Pärnu mnt 45 Tallinn, 10119.

  Cinamon püüdleb selle poole, et uuendada vananenud personaalset infot ja eemaldada ebavajalik. Osa personaalsetest andmetest on ka Teil ise võimalik muuta logides sisse Cinamon KEY lojaalsusprogrammi. Cinamon palub Teil kliendina info aeg-ajalt üle vaadata ja selle õigsuses veenduda –kliendi kohustus on muudatustest teada anda või vastavad andmed ise muuta.

  Teil kliendina on õigus seaduse piires antud õigustest nõuda, et vale, ebavajalik või aegunud isiklik info muudetaks või eemaldatakse.

  Kliendina on Teil õigus keelata meil Teie isiklike andmetega edasi töötamine ning paluda kustutada info otsepostist ja turundusest.


  Andmete avalikustamine ja edastamine

  Seaduslikel nõuetel

  Aeg-ajalt võib tekkida olukord, mil Cinamonil palutakse õiguskaitseorganite või muude valitsusasutuste poolt või muus seadusega ettenähtud korras personaalseid isikuandmeid jagada. Cinamon jätab endale ka õiguse teavitada õiguskaisteorganeid kõigist tegevustest, mida Cinamon heauskselt usub, et on seadusevastased.

  Äritehingutel

  Cinamon jätab õiguse avalikustada Teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele ka järgnevates olukordades: kavandatud või potentsiaalsete ettevõtete müük, ühinemine, ümberkorraldamine, konsolideerimine, lõpetamine, pankrot jms osas. Selliste tehingute osana käsitleb Cinamon Teie teavet varana ja edastab selle ostjale.

  Cinamoni äranägemisel võidakse andmeid avaldada kehtivates seadustes lubatud ja nõutavates piirides, näiteks Cinamoni partnerite turunduslike eesmärkide saavutamiseks, välja arvatud juhul, kui andmesubjekt on keelanud nimetatud andmete avalikustamise. Põhimõtteliselt võib andmete avaldamine toimuda üksnes Cinamoni kliendiregistri ärispetsiifi toetavate eesmärkide saavutamiseks ja kui andmete eesmärk ei ole Cinamoni eesmärkidega kokkusobimatu.


  Teie andmete eemaldamine Cinamoni süsteemidest

  Kui Teie kliendina soovite mingitel põhjustel oma andmed meie süsteemidest eemaldada, siis aitame Teid selle protsessiga 45 päeva jooksul pärast selle soovi kirjalikku edastamist e-maili/posti teel kinno, mida kõige tihedamini külastate: Cinamon Tallinn kosmos@cinamonkino.com Pärnu mnt 45 Tallinn

  Pärast Teie kirjaliku soovi saamist, viime läbi vajalikud sammud Teie andmete eemaldamiseks meie süsteemidest. Cinamon teavitab Teid ka, kui andmete kustutamise protsess on lõpule viidud.


  Muudatused privaatsuspoliitikas

  Cinamon jätab õiguse teha aeg-ajal selles privaatsuspoliitikas muudatusi. Cinamon soovitab Teil kliendina regulaarselt info üle vaadata nii, et oleksite muudatustest teadlikud. Muudatused postitatakse sellele veebilehele. Suurematest muudatustest teavitame Teid ka meili teel.

  Me kasutame infot vastavalt teabe kogumise ajal rakendatud privaatsuspoliitikale.


  Kontakt

  Cinamon Operations Estonia OÜ Turu 2, Tartu 51004, Estonia

  tasku@cinamonkino.com