Amžiaus cenzai

V
Filmai, skirti įvairaus amžiaus žiūrovams.Įvairaus amžiaus žiūrovams PASTABA. Šiuo žiūrovų amžiaus cenzo ženklu dažniausiai žymimi šeimai skirti kino filmai, tačiau rekomenduojama nesivesti į taip pažymėtus filmus kūdikių ir vaikų iki 4 metų amžiaus, nes kino filmo garsas ir kino vaizdai gali išgąsdinti mažuosius žiūrovus.

Reikšmė: Informacinė, rekomenduojama
N-7
Filmai, skirti žiūrovams nuo 7 metų. Žiūrovams nuo 7 metų PASTABA. Šiuo žiūrovų amžiaus cenzo ženklu dažnai yra pažymėti ir šeimai skirti kino filmai, tačiau dėl tam tikrų kino filmo garsų, vaizdų, specialiųjų kino efektų ir smurto požymių, galinčių išgąsdinti jaunesnius nei 7 metų kino žiūrovus. Pagal LR Kino įstatymo Nr. IX-752 14 straipsnio pakeitimo įstatymą jaunesni kaip 7 metų žiūrovai į šiuo indeksu pažymėtus filmus įleidžiami tik kartu su juos lydinčiais pilnamečiais asmenimis. DĖMESIO! Jei pilnametis asmuo minėto žiūrovo nelydi, Kino centro darbuotojai pasilieka teisę bilietų kasose ir prie įėjimo prašyti žiūrovų pateikti asmens tapatybę ir amžių patvirtinantį dokumentą. Jaunesniems kaip 7 metų asmenims, be suaugusiųjų palydos, į šiuo ženklu pažymėtus kino filmus bilietai neparduodami, jie neįleidžiami į salę ir pinigai už neteisėtai įsigytus bilietus (pvz., kai bilietus perka kiti pilnamečiai asmenys) yra negrąžinami.

Reikšmė: Ribojama, draudžiama. Būtina turėti žiūrovo asmens tapatybę ir amžių patvirtinantį dokumentą.
N-13
Filmai, skirti žiūrovams nuo 13 metų. Žiūrovams nuo 13 metųPASTABA. Šiuo ribojamuoju žiūrovų amžiaus cenzo ženklu pažymėtame kino filme gali būti teminių elementų, dviprasmių epizodų ar atviresnių scenų, kurie gali daryti neigiamą poveikį jaunesnio žiūrovo psichikos sveikatai ir doroviniam vystymuisi. Pagal LR Kino įstatymo Nr. IX-752 14 straipsnio pakeitimo įstatymą žiūrovai nuo 7 iki 13 metų į šiuo indeksu pažymėtus filmus įleidžiami tik kartu su juos lydinčiais pilnamečiais asmenimis. DĖMESIO! Kino centro darbuotojai pasilieka teisę bilietų kasose ir prie įėjimo prašyti žiūrovų pateikti asmens tapatybę ir amžių patvirtinantį dokumentą, jei kartu nėra pilnamečio lydinčio asmens. Be lydinčio pilnamečio asmens jaunesniems kaip 13 metų asmenims į šiuo ženklu pažymėtus kino filmus bilietai neparduodami, jie neįleidžiami į salę ir pinigai už neteisėtai įsigytus bilietus (pvz., kai bilietus perka kiti pilnamečiai asmenys) yra negrąžinami.

Reikšmė: Ribojama,draudžiama.Būtina turėti žiūrovo asmens tapatybę iramžių patvirtinantį dokumentą.
N-16
Filmai, skirti ne jaunesniems nei 16 metų žiūrovams.Žiūrovams nuo 16 metų PASTABA. Šiuo ribojamuoju žiūrovų amžiaus cenzo ženklu pažymėtame kino filme gali būti siaubo ar atviresnių erotinių scenų, kitų kino efektų ir elementų, kurie gali daryti neigiamą poveikį jaunesnio žiūrovo psichikos sveikatai ir doroviniam vystymuisi. DĖMESIO! Kino centro darbuotojai pasilieka teisę bilietų kasose ir prie įėjimo prašyti žiūrovų pateikti asmens tapatybę ir amžių patvirtinantį dokumentą. Jaunesniems kaip 16 metų asmenims į šiuo ženklu pažymėtus kino filmus bilietai neparduodami, jie neįleidžiami į salę ir pinigai už neteisėtai įsigytus bilietus (pvz., kai bilietus perka kiti pilnamečiai asmenys) yra negrąžinami.

Reikšmė: Ribojama, draudžiama.Būtina turėti žiūrovo asmens tapatybę ir amžių patvirtinantį dokumentą.
N-18
Filmai, skirti ne jaunesniems nei 18 metų žiūrovams.Suaugusiems žiūrovams nuo 18 metų PASTABA. Šis dar griežčiau žiūrovus ribojantis amžiaus cenzo ženklas reiškia, kad kino filme gali būti dar daugiau siaubo ar atviresnių erotinių scenų, kitų kino efektų ir elementų, kuriuos žiūrėti leidžiama tik brandžioms asmenybėms, suaugusiems žiūrovams, nes matyti vaizdai gali daryti neigiamą įtaką nepilnamečių psichikos sveikatai ir doroviniam vystymuisi. DĖMESIO! Kino centro darbuotojai pasilieka teisę bilietų kasose ir prie įėjimo prašyti žiūrovų pateikti asmens tapatybę ir amžių patvirtinantį dokumentą. Nepilnamečiams į šiuo ženklu pažymėtus kino filmus bilietai neparduodami, jie neįleidžiami į salę ir pinigai už neteisėtai įsigytus bilietus (pvz., kai bilietus perka internetu arba kiti pilnamečiai asmenys) yra negrąžinami.

Reikšmė: Ribojama,draudžiama.Būtina turėti žiūrovo asmens tapatybę iramžių patvirtinantį dokumentą.
EXTRA
„Kino filmų indeksus pagal žiūrovų amžiaus cenzą reglamentuoja Lietuvos Respublikos kino įstatymas (Žin., 2002, Nr. 31-1107; 2012, Nr. 6-192).

Filmų indeksus suteikia Lietuvos kino centras Filmų indeksavimo komisijos teikimu. Kino centras nesuteikia kino filmams indeksų, bet tiesiogiai atsako už jo pažeidimus.

Esant įtarimams, kad žiūrovo, perkančio bilietus, amžius yra mažesnis nei reglamentuoja filmo indeksas, kasose ir prie įėjimo prašysime pateikti asmens tapatybę ir amžių patvirtinantį dokumentą bei atsisakysime parduoti bilietą ir/ar įleisti į salę, kurioje rodomas filmas.

Nuoroda į Kino įstatymo pakeitimą dėl amžiaus cenzų: http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=470570

Perkant bilietus į N-7, N-13, N-16 ir N-18 žiūrovų amžiaus cenzu pažymėtus filmus, kasininkui ar kontrolieriui paprašius, būtina pateikti žiūrovo asmens tapatybę ir amžių patvirtinantį dokumentą. Galima pateikti šiuos dokumentus: moksleivio pažymėjimą, studento pažymėjimą, pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą (svarbiausia, kad dokumente būtų žiūrovo nuotrauka ir gimimo data).